Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byggeri

Det er Norddjurs Kommune, Byg- og miljøafdelingen, der behandler byggesagerne og beslutter, om der kan gives en tilladelse.

Når kommunen har modtaget ansøgningen gennemByg og Miljø, vurderes det om byggeriet er i overensstemmelse med gældende lovgivning, bestemmelser i lokalplan, deklarationer og vedtægter og om bygningsreglementets bestemmelser er overholdt.

Ønsker du at ansøge om byggetilladelse kan du læse mere om regler og dokumentationskrav under fanerne i højre side.

Sagen kan ikke behandles før der foreligger et fyldestgørende ansøgningsmateriale.

Det er ejer, der er ansvarlig for, at de oplysninger, der gives til kommunen er korrekte og at alle gældende love og regler og krav til materialer og konstruktioner overholdes.

Byggearbejder, der kræver tilladelse, må ikke påbegyndes før der er givet tilladelse fra Norddjurs Kommune, Byg- og miljøafdeling.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

For kommunens sagsbehandling er det vigtigt, at fremsendte projektmateriale er fyldestgørende med alle relevante tegninger og oplysninger.

Ansøgninger, der er fyldestgørende ved modtagelse, behandles for øjeblikket inden for ca. 16-18 uger.

Ved lovliggørelse, ikke fyldestgørende ansøgninger eller hvis ansøgningen kræver dispensation, høring hos andre myndigheder eller lignende, må der påregnes længere sagsbehandlingstid.

Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har vedtaget at indføre gebyr på alle typer af byggesager fra den 1. november 2018.