Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byggeri

Coronavirus/COVID 19: Byggeri

Byggegruppen prøver i denne særlige situation at prioritere de indkomne byggesager ud fra en vurdering af, hvilke der vil have størst betydning for at fastholde erhvervsaktiviteter i kommunen.

Er der i en konkret byggesag særlige forhold der gør, at en hurtig byggetilladelse kan have betydning, opfordres til at sende en mail til byggesag@norddjurs.dk med en nærmere redegørelse for projekt og vigtigheden af en hurtig byggetilladelse. Dette vil herefter indgå i den løbende prioritering.

Har du spørgsmål i forbindelse med byggesagsbehandling der ikke kan afvente byggegruppens telefontid mellem kl. 8-12, kan du kontakte teamleder Heidi J Madsen på tlf. 89 59 40 03 eller Byg og Miljøchef Ulrik Christensen på tlf. 20 31 07 82.

Find oplysninger om, hvad der skal være afklaret og hvilket materiale der skal indsendes til kommunen, for at din ansøgning kan indsendes fyldestgørende og dermed opnå en hurtig og effektiv behandling med anvendelse af så få ressourcer fra forvaltningen som muligt.


Det er Norddjurs Kommune, Byg- og miljøafdelingen, der behandler byggesagerne og beslutter, om der kan gives en tilladelse.

Når kommunen har modtaget ansøgningen gennem Byg og Miljø, vurderes det om byggeriet er i overensstemmelse med gældende lovgivning, bestemmelser i lokalplan, deklarationer og vedtægter og om bygningsreglementets bestemmelser er overholdt.

Ønsker du at ansøge om byggetilladelse kan du læse mere om regler og dokumentationskrav under fanerne i højre side. 

Sagen kan ikke behandles før der foreligger et fyldestgørende ansøgningsmateriale. 

Det er ejer, der er ansvarlig for, at de oplysninger, der gives til kommunen er korrekte og at alle gældende love og regler og krav til materialer og konstruktioner overholdes.

Byggearbejder, der kræver tilladelse, må ikke påbegyndes før der er givet tilladelse fra Norddjurs Kommune, Byg- og miljøafdeling.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Vi holder telefonen i byggegruppen åben som sædvanlig i COVID 19 krisesituationen.

Telefonen har åben:
Man - fre: 8.00 - 12.00 

Du kan ikke book et møde i øjeblikket
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

For kommunens sagsbehandling er det vigtigt, at fremsendte projektmateriale er fyldestgørende med alle relevante tegninger og oplysninger.

Ansøgninger, der er fyldestgørende ved modtagelse, behandles for øjeblikket inden for ca. 12 uger.

Ved ikke fyldestgørende ansøgninger eller hvis ansøgningen kræver dispensation, høring hos andre myndigheder eller lignende, må der påregnes længere sagsbehandlingstid.

Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har vedtaget at indføre gebyr på alle typer af byggesager fra den 1. november 2018.