Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høring af forslag til Kommuneplan 2017

Forslag til Kommuneplan 2017 er nu i offentlig høring frem til 24. april 2017.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. februar 2017 forslag til Kommuneplan 2017 for Norddjurs Kommune. Forslaget blev vedtaget med en mindretalsudtalelse. Se beslutningsprotokol fra Kommunalbestyrelsesmødet 21. februar 2017. Se begrundelsen for mindretalsudtalelsen.

Forslaget til kommuneplanen er i offentlig høring fra den 27. februar til den 24. april 2017. I den periode er der mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til forslaget.

Høringssvar indsendes enten på mail til plan@norddjurs.dk, pr. brev til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa eller som en kommentar via nedenstående formular.

Borgermøde
I høringsperioden holder Norddjurs Kommune et borgermøde om kommuneplanforslaget:
Onsdag 15. marts 2017 kl 19.30-21.30 i Pavillonen i Grenaa

Endelig vedtagelse
Efter høringsperioden tager kommunalbestyrelsen stilling til, i hvilket omfang indkomne ændringsforslag, bemærkninger og indsigelser skal indarbejdes i den endelige kommuneplan. Det forventes at kommuneplanen kan endelige vedtages sommeren 2017.

Fakta om kommuneplanen
Kommuneplanen er Norddjurs Kommunes overordnede plan, som fastlægger rammerne for kommunens udvikling i de næste 12 år. Kommuneplanen udgør et centralt styringsværktøj i kommunens administration af for eksempel plan- og byggelovgivningen.


Se forslag til Kommuneplan 2017

Se ”Oversigt over indholdsmæssige ændringer”

Se ”Oversigtskort over ændrede kommuneplanrammer”

Se beslutningsprotokol fra Kommunalbestyrelsesmødet 21. februar 2017

Se begrundelsen for mindretalsudtalelsen.

Se udviklingsstrategi 2015: ”Norddjurs Kommune griber mulighederne”

Se kommuneplan 2013


Indsend dit forslag til kommuneplan 2017

Indsend dit høringssvar til kommuneplan 2017 nedenfor. Eventuelle dokumenter kan sendes pr. mail til plan@norddjurs.dk.

Indsend forslag til kommuneplan 2017