Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forslag til Kommuneplan 2017

Forslag til Kommuneplan 2017 har været i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. februar 2017 forslag til Kommuneplan 2017 for Norddjurs Kommune. Forslaget blev vedtaget med en mindretalsudtalelse. Se beslutningsprotokol fra Kommunalbestyrelsesmødet 21. februar 2017. Se begrundelsen for mindretalsudtalelsen.

Forslaget til kommuneplanen var i offentlig høring fra den 27. februar til den 24. april 2017.

Endelig vedtagelse

Efter høringsperioden tager kommunalbestyrelsen stilling til, i hvilket omfang indkomne ændringsforslag, bemærkninger og indsigelser skal indarbejdes i den endelige kommuneplan. Det forventes at kommuneplanen kan endelige vedtages sommeren 2017.

Fakta om kommuneplanen

Kommuneplanen er Norddjurs Kommunes overordnede plan, som fastlægger rammerne for kommunens udvikling i de næste 12 år. Kommuneplanen udgør et centralt styringsværktøj i kommunens administration af for eksempel plan- og byggelovgivningen.