Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommuneplan

Kommuneplanen er et vigtigt redskab til at sikre sammenhæng og grundlag for prioritering, når der skal vælges indsatsområder, der har til formål at styrke og udvikle Norddjurs Kommune.

Kommuneplanen spiller ind på de muligheder, borgere har i dagligdagen og i lokalområdet. Det kan f. eks. være væsentligt at vide, om man bor et sted, hvor der kommer en ny vej, eller hvor der skal laves nye erhvervsområder.

I kommuneplanen er der tegnet kort over, hvordan byerne i kommunen kan udvikle sig. Man kan f. eks. læse om, hvor der skal være nye boligområder, og hvor der eventuelt kan etableres butikker og andre typer virksomheder.

Med kommuneplanen bliver der til enhver tid udlagt tilstrækkeligt med arealer til byudvikling for så vidt angår boliger, institutioner og erhverv, ligesom den indeholder mål, retningslinjer og rammer for den udvikling, der skal ske inden for de næste 12 år.