Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budget 2017

Kommunalbestyrelsen vedtog tirsdag den 11. oktober budgettet for 2017 - 2020 for Norddjurs Kommune.

Vedtaget budget 2017-2020

Et flertal i kommunalbestyrelsen, bestående af Socialdemokratiet, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti samt Pia Bjerregaard og Helle Plougmann (udenfor partier), står bag budgettet.

Du kan hente det samlede budget for 2017-2020 i PDF-format her:

En trykt version kan lånes på bibliotekerne i Norddjurs Kommune.

Kommunalbestyrelsens beslutning fra mødet den 11. oktober 2016 kan findes her.

Socialdemokratiet, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 22. december 2016 aftale om tillægsaftale til budgetaftalen. Tillægsaftalen kan ses her.

Du kan finde materialet bag budgettet på nedenstående links:

Budgetaftale 2017-2020 (pdf)

Taloversigt budget 2017-2020 (pdf)

Budgetbalance 2017-2020 (pdf)

Herudover er der følgende materiale i tilknytning til fritidsanalysen:

Fritidsanalyse - notat om beregningsmodel facilitetstilskud idrætshaller

Tilskudsmodel - 80 pct. fast tilskud og 20 pct. variabelt tilskud

Se også de takster, som kommunalbestyrelsen har godkendt sammen med årets budget.

Herunder ser du kommunens regnskab for 2015 samt budgettet for 2017 inklusiv overslagsår i en hovedoversigt. 

 

Regnskab

       
Alle beløb i mio. kr.

2015

2017

2018

2019

2020

Indtægter

-2.325

-2.395

-2.429

-2.472

-2.523

Driftsområdet

2.275

2.352

2.372

2.412

2.448

Resultat af ordinær drift*

-49

-43

-57

-60

-76

Anlæg**

144

45

35

35

35

Resultat i alt 

94

2

-21

-25

-40

Låneoptagelse

-18

-43

-21

-21

-21

Afdrag på lån

44

50

51

53

55

Øvrige finansforskydninger*

31

0

0

1

1

Frigivelse af deponerede midler

0

-8

-8

0

0

Lån og finansforskydninger i alt 

56

-1

22

33

35

           
Kasseforbrug+/kasseforøg-

151

1

1

8

-5

           
Kassebeholdning ultimo

-52

-52

-53

-62

-56

"-" = underskud          
Kassebeholdning gennemsnit

180

96

82

70

65

"+" = overskud          

*Ekskl. renter

**inkl. ældrebolighandlingsplan

         

Du kan finde øvrige specifikationer på oversigtsniveau på følgenden links:

Budget2