Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nye tiltag på STU Norddjurs – sårbare unge tilbydes esport og praktikker

Ny linjestruktur skal skabe grobund for et spirende læringsmiljø på STU Norddjurs.

Vores studerende er sårbare og handicappede unge, der nu får mulighed for at komme i praktik i fx Fakta og Sport24, mens andre undervises i Esport. Linjestrukturen tager afsæt i interesseområder for de studerende, hvilket skaber mening og motivation.

STU Norddjurs har rystet posen og har i år implementeret en ny skolestruktur. Den store ændring betyder, at STU Norddjurs underviser ud fra tre linjer: Joblinjen, Musik, teknik & krealinjen og Motorik & kommunikationslinjen.

Formålet med forandringsprocessen har været at skabe et undervisningsmiljø, hvor fokus er rettet mod en praktisk orienteret tilgang til læring. ”Det er vigtigt, at vores studerende kan se mening med, hvad de undervises i. Linjestrukturen er en god indgangsvinkel til at skabe interesse og motivation for andre udviklingsområder hos de studerende”, siger afdelingsleder Anders Rask.

Esport fungerer som social træning

Esport handler om at gøre computerspil til en konkurrencesport. På STU Norddjurs anerkender vi, at det konkurrerende element er en del af det motiverende, men har samtidig fokus på, særligt de sociale og personlige gevinster som Esport er med til at udvikle. En af årsagerne til, at vi har oprette en Esportlinje er, at det skaber et rum, hvor underviser og studerende er sammen om et fælles tredje. Herigennem kan underviserne interagere med de studerende på deres præmisser og i deres trygge rammer, hvilket er nøglen til at skabe udvikling på andre områder.

Esportslinjen udgøres pt. af 4 studerende, der pludselig er blevet en del af et meningsgiverende fællesskab, hvor vi arbejder med kommunikation, trivsel og sundhed.

”Vi oplever allerede, at de studerende som går på Esportslinjen har fået lettere ved og lyst til at blande sig i andre aktiviteter på skolen.” siger Jacob, der underviser i Esport på STU Norddjurs.

Studerende smager på arbejdslivet i Fakta og Sport24

Joblinjen har allerede opnået stor succes med at etablere praktikaftaler rundt i kommunen. Fx har vi pt. studerende i Fakta, Sport24 og på Havnen, hvor de studerende, med støtte og vejledning, prøver kræfter med det ”rigtige” arbejdsmarked. ”Det giver en tro på, at der også er en plads til mig” siger Natasja på 19 år.

For nogle af de studerende er målet/ønsket at få et flexjob efter deres STU uddannelse, mens det for andre er et mål at kunne begå sig i sociale sammenhænge. Det er ofte ikke et mål sig selv at komme i praktik, men for flere er praktikkerne med til at skabe motivation, hvilket giver lyst til at udfordre sig selv på andre områder. Praktikkerne er en af et helhedsorienteret uddannelsestilbud, hvor vi får gode informationer omkring, hvad vores studerende kan og hvor vi skal sætte ind i den almene undervisning.

Foryderligere information:

Anders Rask Jensen
Afdelingsleder
STU Norddjurs, aktivitet & uddannelse, Grenaa
arj@norddjurs.dk

Nyhedsdato: 10.10.2017