Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolefritidsordninger (SFO)

I Norddjurs Kommune er der skolefritidsordninger ved alle folkeskolerne

- du kan finde flere oplysninger via skolernes hjemmesider.

 Målgruppen for SFO i Norddjurs Kommune er 0. - 3. klasse

 • SFO har lukket 2 uger i skolernes sommerferie, 3 dage op til påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, den 24. december og dagene mellem jul og nytår
 • på skoledage tilbydes åbningstid mandag-torsdag i tidsrummet fra kl. 6.00 til 17.00. Fredag i tidsrummet fra kl. 6.00 til kl. 16.00. På skolefridage tilbyder SFO åb­ningstid i 11 timer mandag-torsdag og 10 timer fredag. Den enkelte skolebesty­rel­se kan beslutte en tilpasning af de daglige åbningstider til lokale forhold.
 • for Djurslandsskolen og specialklasserne er der specielle SFO-ordninger
 • den enkelte skolebestyrelse kan beslutte, at der optages børn, der går i 4. klasse i SFO
   
  Prisen for at have sit barn i SFO er i 2016 1.223 kr.
   
  Udmeldelse skal ske med en måneds varsel fra den 15. eller den sidste i den efterfølgende måned.

  Udmeldelse skal ske elektronisk via Digital Pladsanvisning med NemID, skriftligt til den enkelte daginstitution, eller på mail til pladsanvisningen@norddjurs.dk .


  
Gå til selvbetjeningsløsning på norddjurs.dk


Born I Skoven

 

Folkeskolereformen

Besøg vores temasider om folkeskolereformen

Skoleboern Lang

Underretning

Hvad gør jeg, hvis et barn eller ung udsættes for svigt eller overgreb?

Hvad gør jeg som borger eller foreningsaktiv?

Hvad gør jeg som ansat i Norddjurs kommune?

Læs også:

Husk - det værste du kan gøre, er ikke at gøre noget...