Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Takster

Takster for børnepasning i 2017.

Takster 2017

(gældende fra 1. juni 2017)

Driftsudgift Takst
100% 25%
Daginstitutioner - forældrebetaling                
0-2 år 10.833 kr. 2.708 kr.
3-6 år 5.920 kr. 1.480 kr.
Halvdagsplads 2.960 kr. 740 kr.
Anholt 85% 5.032 kr. 1.258 kr.
Anholt skolebørn 1.742 kr. 1.080 kr.
4.kl Anholt 871 kr. 540 kr.
         
Dagplejen - forældrebetaling 10.133 kr. 2.533 kr.
         
Tidlig SFO 5.920 kr. 1.480 kr.
SFO - forældrebetaling 2.177 kr. 1.350 kr.
(forældrebetalingen udgør 62% af driftsomk.)
SFO ifb. Specialundervisning forældrebetaling 2.177 kr. 1.350 kr.
         
Juniorklubber USK 2.398 kr. 480 kr.
Klub ifb. Specialundervisning forældrebetaling 773 kr. 480 kr.
         
Tilskud til private institutioner for 51,5 time Tilskud
Driftstilskud 0-2 årige 7.478 kr.
Administrationsbidrag 0-2 årige 218 kr.
Bygningstilskud 0-2 årige 426 kr.
Driftstilskud 3-5 årige 3.964 kr.
Administrationsbidrag 3-5 årige 124 kr.
Bygningstilskud 3-5 årige 189 kr.
         
Tilskud privat pasning  max tilskud
Fuld tid
0-2 årige* 5.700 kr.
3-5 årige* 3.062 kr.
         

*Ekskl. 4% reduktion for administration af forældrenes ordning

Der opkræves betaling i 12 måneder om året til dagpleje, integreret institution og tidlig SFO.

Enkelte institutioner har deltidspladser, taksten er halv pris af en fuldtidstakst, og timeantallet er 25 timer fordelt med 5 timer hver dag.

Der opkræves betaling i 11 måneder om året til sfo og klub. Juli måned er betalingsfri. Der kan ikke søges økonomisk friplads til børn i klubtilbud.

Der er 1 måneds opsigelse på dagpleje, daginstitutioner og sfo til den 15. eller den sidste i den efterfølgende måned.

Kontakt Pladsanvisningen på pladsanvisningen@norddjurs.dk 


Takster 2017

(gældende fra 1. januar 2017-31. maj 2017)

Driftsudgift  Takst
100% 25%
Daginstitutioner - forældrebetaling
0-2 år 10.668 kr. 2.667 kr.
3-6 år 5.830 kr. 1.457 kr.
Halvdagsplads 2.915 kr. 729 kr.
Anholt 85% 4.955 kr. 1.239 kr.
Anholt skolebørn 1.742 kr. 1080 kr.
4.kl. Anholt 871 kr. 540 kr.
         
Dagplejen - forældrebetaling  10.133 kr. 2.533 kr.
         
Tidlig SFO 5.830 kr. 1.457 kr.
SFO - forældrebetaling 2.177 kr. 1.350 kr.
(forældrebetalingen udgør 62% af driftsomk.)
SFO ifb. Specialundervisning forældrebetaling 2.177 kr. 1.350 kr.
         
Juniorklubber USK 2.398 kr. 480 kr.
Klub ifb. Specialundervisning forældrebetaling 773 kr. 480 kr.
         
Tilskud til private institutioner for 51,5 time Tilskud
Driftstilskud 0-2 årige 7.435 kr.
Administrationsbidrag 0-2 årige 217 kr.
Bygningstilskud 0-2 årige 423 kr.
Driftstilskud 3-5 årige 3.896 kr.
Administrationsbidrag 3-5 årige 122 kr.
Bygningstilskud 3-5 årige 187 kr.
         
Tilskud privat pasning  max tilskud
Fuld tid
0-2 årige* 5.700 kr.
3-5 årige* 3.011 kr.
Deltid (25 timer)
0-2 årige* 2.850 kr.
3-5 årige* 1.506 kr.
         

* Ekskl. 4% reduktion i tilskuddet for administration af forældrenes ordning

Der opkræves betaling i 12 måneder om året til dagpleje, integreret institution og tidlig sfo.

Enkelte institutioner har deltidspladser, taksten er halv pris af en fuldtidstakst, og timeantallet er 25 timer fordelt med 5 timer hver dag.

Der opkræves betaling i 11 måneder om året til sfo og klub. Juli måned er betalingsfri. Der kan ikke søges økonomisk friplads til børn i klubtilbud.

Der er 1 måneds opsigelse på dagpleje, daginstitutioner og sfo til den 15. eller den sidste i den efterfølgende måned.

 Kontakt Pladsanvisningen på pladsanvisningen@norddjurs.dkTakster 2016

Driftsudgift  Takst
100% 25%
Daginstitutioner - forældrebetaling
0-2 år 10.499 kr. 2.625 kr.
3-6 år 5.737 kr. 1.434 kr.
Halvdagsplads 2.869 kr. 717 kr.
Anholt 85% 4.877 kr. 1.219 kr.
Anholt skolebørn 1.578 kr. 978 kr.
4.kl. Anholt 789 kr. 489 kr.
         
Dagplejen - forældrebetaling  10.090 kr. 2.523 kr.
         
Tidlig SFO 5.737 kr. 1.434 kr.
SFO - forældrebetaling 1.973 kr. 1.223 kr.
(forældrebetalingen udgør 62% af driftsomk.)
SFO ifb. Specialundervisning forældrebetaling 1.973 kr. 1.223 kr.
         
Juniorklubber USK 2.347 kr. 469 kr.
Klub ifb. Specialundervisning forældrebetaling 757 kr. 469 kr.
         
Tilskud til private institutioner for 51,5 time Tilskud
Driftstilskud 0-2 årige 7.432 kr.
Administrationsbidrag 0-2 årige 216 kr.
Bygningstilskud 0-2 årige 421 kr.
Driftstilskud 3-5 årige 3.898 kr.
Administrationsbidrag 3-5 årige 123 kr.
Bygningstilskud 3-5 årige 187 kr.
         
Tilskud privat pasning  Tilskud
Fuld tid
0-2 årige* 5.676 kr.
3-5 årige* 3.071 kr.
Deltid (25 timer)
0-2 årige* 2.838 kr.
3-5 årige* 1.536 kr.
         


 


Norddjurs Kommune

Pladsanvisningen
Torvet 3
8500 Grenaa

pladsanvisningen@norddjurs.dk
sikkerpost@norddjurs.dk